Aterogenní index plazmy (AIP test)

V souvislosti s vyšetřením krevních tuků lékaři v některých případech stanovují i tzv. aterogenní index plazmy, zkráceně AIP. Jedná se o parametr, který napomáhá určit riziko rozvoje onemocnění srdce a cév a zhodnotit účinnost léčby zaměřené na množství krevních tuků.

Stanovení hodnot aterogenního indexu plazmy je obvykle spojeno s vyšetřením lipidového (tukového) spektra. Z odebrané žilní krve se stanoví hladiny celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu („hodného“ cholesterolu), LDL-cholesterolu („zlého“ cholesterolu) a triglyceridů. Aterogenní index plazmy se pak za pomoci speciální rovnice vypočítá z aktuálních hodnot HDL-cholesterolu a triglyceridů. Výsledek je tím lepší, čím více máme v krvi ochranného HDL-cholesterolu a méně triglyceridů. Triglyceridy totiž patří mezi faktory urychlující rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen) a zvyšující riziko rozvoje takových chorob, jako jsou srdeční infarkt nebo mozková mrtvice.

Hodnoty AIP:

  • < 0,11 (nejnižší kardiovaskulární riziko),
  • 0,11–0,21 (střední kardiovaskulární riziko),
  • > 0,21 (nejvyšší kardiovaskulární riziko).

Jak dosáhnout co nejlepšího výsledku?

Čím nižší hodnoty aterogenního indexu máme, tím nižší je naše kardiovaskulární riziko. Zvýšení HDL-cholesterolu a snížení hladin triglyceridů je možné především úpravou životního stylu, popřípadě s pomocí léků snižujících hladiny krevních tuků (hypolipidemik). Mezi opatření upravující hladiny krevních tuků patří:

  • zanechání kouření,
  • snížení tělesné hmotnosti (při nadváze či obezitě),
  • pravidelná pohybová aktivita (3–4× týdně po dobu 30–45 minut),
  • úprava stravování (zejména preference ryb, bílého masa, vynechání uzenin, vnitřností),
  • omezení konzumace alkoholu.

(veri)

Zdroj:

http://www.imalab.cz/clanek/185-aterogenni-index-plazmy-aip-vypocet.aspx