Ateroskleróza

Ateroskleróza neboli kornatění tepen představuje dlouhodobě se rozvíjející onemocnění cév. Jedná se o vlastní příčinu řady kardiovaskulárních onemocnění a dlouho probíhá bez povšimnutí. Následkem aterosklerózy umírá zhruba polovina všech zemřelých v České republice.

Průběh aterosklerózy

Podstatou aterosklerózy je ukládání látek, zejména lipidů (tuků), ve vnitřní části stěny tepny. Jde o dlouhodobý proces, při kterém dochází k tvorbě takzvaného aterosklerotického plátu, který postupně stále více zužuje průsvit cévy. Cévní stěna se stává tužší a silnější, takzvaně kornatí. Pokud dojde k poškození (kupříkladu prasknutí) aterosklerotického plátu, vznikne trombus neboli krevní sraženina, která může postiženou tepnu náhle uzavřít. Tkáň či orgán, který je touto cévou vyživován, přijde o dodávku živin a kyslíku a hrozí jeho nevratné poškození až odumření.

 • Zúžením věnčitých (koronárních) tepen v srdci dochází k rozvoji anginy pectoris. Její projevy se zprvu objevují pouze při fyzické námaze, postupně se ale zhoršují a objevují se i v klidu.
 • Úplným uzavřením koronární tepny v srdci vzniká infarkt myokardu.
 • Náhlým přerušením toku krve v některé z mozkových tepen vzniká cévní mozková příhoda (mozková mrtvice). Postupným zužováním mozkových cév dochází k rozvoji demence.
 • Aterosklerotické pláty v tepnách na nohou dávají vzniku ischemické choroby dolních končetin a bolesti při chlzi (později i v klidu).

Příčiny aterosklerózy

Hlavní příčinou vzniku aterosklerózy je zvýšené množství krevních tuků, zejména LDL cholesterolu a triglyceridů. Důvodem je nejčastěji nadbytečný příjem energeticky bohatých a tučných potravin, ale roli mohou hrát i některé genetické (vrozené) předpoklady. Mezi další faktory, které rozvoj aterosklerotického postižení tepen podporují, patří:

 • vyšší věk,
 • rodinný výskyt předčasného aterosklerotického onemocnění,
 • mužské pohlaví,
 • zvýšený krevní tlak,
 • zvýšené množství krevního cukru (hyperglykémie),
 • snížené množství HDL cholesterolu v krvi,
 • kouření,
 • stres,
 • nedostatek tělesného pohybu,
 • nadměrný příjem alkoholu.

Léčba aterosklerózy

Ačkoliv některé z rizikových faktorů, jako je věk, pohlaví či genetická výbava, ovlivnit nemůžeme, jiné ano. Úprava životního stylu, popřípadě užívání léků upravujících množství krevních tuků jsou přitom důležité zejména v prevenci vzniku aterosklerózy a s ní souvisejících kardiovaskulárních onemocnění. Pokud se ateroskleróza jednou rozvine, je velmi obtížné ji jakkoliv příznivě ovlivnit. Léčba se v takové chvíli soustředí především na boj s jejími následky.

(veri)

Zdroj: http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/rizika-nemoci/6-priciny-kardiovaskularnich-onemocneni.html