Co je kardiovaskulární onemocnění

Pojem „kardiovaskulární onemocnění“ označuje choroby srdce a cév. Představují nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích, včetně té naší. Spadají pod takzvaná civilizační onemocnění, tedy taková, která vznikají v důsledku nezdravého životního stylu.Mezi hlavní ovlivnitelné rizikové faktory, které rozvoj civilizačních, potažmo kardiovaskulárních chorob podporují, patří:

  • nedostatek tělesné aktivity,
  • nadměrná spotřeba alkoholu a tabákových výrobků,
  • příjem potravy s nadbytečným energetickým obsahem.

Důležitou roli pro rozvoj onemocnění srdce a cév hraje věk. Naprostá většina z nich se totiž vyskytuje v dospělosti, zejména po 50. roku věku. Ženy jsou před kardiovaskulárními chorobami do jisté míry chráněny ženskými pohlavními hormony, estrogeny, a proto je u nich výskyt těchto onemocnění před menopauzou nižší. Ochranný účinek estrogenů však u žen mizí v období klimakteria (po přechodu).

Mezi kardiovaskulární onemocnění, jejichž rozvoj a průběh můžeme úpravou vlastního životního stylu příznivě ovlivnit, patří především:

  • ischemická choroba srdeční (angina pectoris, srdeční infarkt, náhlá srdeční smrt),
  • vysoký krevní tlak (tzv. hypertenze),
  • cévní mozkové příhody (lidově mrtvice),
  • ischemická choroba cév dolních končetin.

Vlastní příčinou či faktorem zhoršujícím uvedená onemocnění je ateroskleróza neboli kornatění tepen.

(veri)

Zdroj: http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/doc/kardio.pdf