Diabetes

Diabetes mellitus, více známý jako cukrovka, představuje skupinu onemocnění, pro které je typická zvýšená hladina krevního cukru (glukózy) v krvi. Lékaři takový stav označují jako hyperglykémii. Příčinou je buď snížená tvorba hormonu inzulínu, který hladiny cukru v krvi reguluje, nebo nedostatečná citlivost tělesných tkání na jeho působení (tzv. inzulínová rezistence). V řadě případů hrají roli oba mechanismy.

Typy diabetu

Odborníci rozlišují tři hlavní typy diabetu:

 • Diabetes mellitus I. typu – autoimunitní onemocnění, jehož nositelé jsou v současnosti životně závislí na podávání syntetického inzulínu, protože jejich tělo není schopné vyrobit dostatečné množství inzulínu vlastního.
 • Diabetes mellitus II. typu – nejčastější typ cukrovky, hlavním mechanismem jeho vzniku je snížená citlivost tkání na působení inzulínu, později také dochází ke snížení tvorby hormonu slinivkou.
 • Gestační diabetes mellitus – cukrovka vznikající v těhotenství, která po porodu zaniká, představuje však vyšší riziko pro rozvoj diabetu II. typu v budoucnu.

Jak se cukrovka projevuje?

Příznaky se liší podle typu cukrovky a také podle toho, zda jsou následkem náhlých výkyvů v hladině krevního cukru, nebo dlouhodobým důsledkem hyperglykémie. V případě diabetu II. typu může onemocnění po dlouhou dobu probíhat dokonce zcela bez jakýchkoliv výraznějších příznaků a choroba je pak nezřídka potvrzena až na základě komplikací, které se rozvíjí nenápadně a plíživě řadu let.

Mezi klasické příznaky diabetu spojené s bezprostředně zvýšenou hladinou cukru v krvi patří:

 • žízeň,
 • nadměrné pití (polydipsie),
 • častější hojné močení (polyurie), a to včetně močení v noci (nykturie),
 • rozmazané vidění,
 • hubnutí,
 • únava.

Dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru vedou k následujícím komplikacím:

 • vyšší náchylnosti k infekcím, především v oblasti kůže, genitálu a močových cest,
 • postižení malých cév vedoucí k poškození očí, nervů, ledvin a tzv. syndromu diabetické nohy,
 • postižení velkých cév s vyšším rizikem rozvoje srdečního infarktu, mozkové mrtvice a ischemické choroby dolních končetin.

Léčba diabetu

Terapie nemocného s diabetem II. typu zahrnuje:

 • dietní opatření,
 • režimová opatření (aktivní pohyb, snížení hmotnosti, zanechání kouření, …),
 • užívání léků, případně inzulínu.

Vzhledem k tomu, že s cukrovkou se často pojí také další choroby a abnormality (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu apod.), je vhodné, aby diabetik užíval ještě léky určené k jejich terapii. Jen tak je možné co nejvíce minimalizovat riziko vzniku takových komplikací, jako je například rozvoj srdečního infarktu či mozkové mrtvice.

(veri)

Zdroj: http://www.medicalnewstoday.com/info/diabetes/