Dyslipidémie

Dyslipidémie představují skupinu chorob, pro které je typické nevhodné složení tukových látek v krvi. Zvýšené množství jednotlivých krevních tuků urychluje rozvoj kornatění tepen – aterosklerózy, což je příčinou řady srdečně-cévních onemocnění. Ačkoliv někteří jedinci trpící dyslipidémií jsou zároveň obézní, zdaleka ne vždy je nevhodné složení tukových látek v krvi s obezitou přímo spojeno.

Typy

Mezi nejčastější dyslipidémie patří:

  • zvýšení hladin celkového cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie),
  • nadměrné množství triglyceridů v krvi (hypertriglyceridémie),
  • smíšená dyslipidémie (zvýšené hladiny cholesterolu i triglyceridů v krvi).

Příčiny

Příčinou vzniku nerovnováhy v množství krevních tuků může být:

  • vrozená porucha,
  • jiné onemocnění (například narušená funkce štítné žlázy nebo ledvin, cukrovka),
  • nezdravá životospráva (kouření, nevhodné stravování, nedostatek pohybu, nadužívání alkoholu).

U většiny osob trpících dyslipidémií však lze prokázat kombinaci genetických faktorů a vlivů zevního prostředí, především zdravého životního stylu.

Projevy

O zvýšeném množství cholesterolu či triglyceridů v krvi nemusíme mít dlouho ani potuchu, pokud ovšem nenavštívíme lékaře, který nám hladiny krevních lipidů preventivně vyšetří. Dyslipidémie je nezřídka odhalena až v okamžiku, kdy se projeví jedno z kardiovaskulárních čili srdečně-cévních onemocnění, na jehož vniku se podílela. Přesto mohou mít někteří nemocní příznaky, které na nerovnováhu v množství krevních tuků upozorní:

  • takzvaný stařecký oblouk – arcus senilis corneae –, šedobílý prstenec na hranici oční rohovky, který vzniká ukládáním lipidových látek a vyskytuje se nejčastěji u osob starších 60 let, žlutavé útvary na víčkách, odborně xantelesmata,
  • nažloutlé útvary vyskytující se často v okolí kloubů a na dlaních v blízkosti šlach, tzv. xantomy.

Léčba

Terapie dyslipidémií je obvykle celoživotní, to znamená, že dosažením vyhovujících hodnot krevních tuků zdaleka nekončí. U osob s jinak nízkým rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění se jedná v první řadě o úpravu životosprávy, zatímco jedinci, kteří mají i jiné rizikové faktory vztahující se k chorobám srdce a cév, bývají léčeni od počátku intenzivněji, nezřídka s pomocí léků.

(veri)

Zdroj: Richard Češka a kolektiv: Interna. 1. Praha: Triton 2010. Str. 256–264.