Glykémie (Cukry)

Hodnoty glykémie neboli množství krevního cukru lékaři zjišťují jednak preventivně, v případě podezření na přítomnost cukrovky čipro kontrolu její léčby nebo při příznacích svědčících pro výrazné snížení či zvýšení hladiny glukózy v krvi. Krevní odběr je možné provést kdykoliv během dne nebo nalačno. Ve speciálních případech, kdy je stanovení cukrovky na základě hladiny krevní glukózy nejisté, přichází na řadu takzvaný orální glukózový toleranční test (oGTT), během kterého jsou hodnoty cukru v krvi stanovovány opakovaně.

Náhodná glykémie

Glykémie stanovená kdykoliv během dne by u zdravého člověka neměla překročit 11,1 mmol/l. Pokud jsou hodnoty krevního cukru vyšší, trpí dotyčný cukrovkou.

Glykémie nalačno

Při odběru žilní krve nalačno a následném stanovení glykémie mohou nastat tři situace:

  1. glykémie je nad 7 mmol/l – pak se jedná o prokázanou cukrovku;
  2. glykémie se pohybuje v rozmezí od 5,6 do 6,9 mmol/l – pak hovoříme o tzv. zvýšené glykémii nalačno a dotyčný musí ještě podstoupit oGTT k potvrzení či vyvrácení diagnózy cukrovky;
  3. glykémie je nižší než 5,6 mmol/l – vyšetřovaný jedinec cukrovkou netrpí.

Orální glukózový toleranční test (oGGT)

Vyšetření začíná odběrem vzorku žilní krve nalačno. Následně je dotyčnému podáno 250 ml tekutiny (vody nebo čaje), ve kterém je rozpuštěno přesné množství (75 g) sladké glukózy. Ačkoliv může být nápoj pro někoho až nepříjemně sladký, je třeba ho vypít celý, a to během 5–10 minut, jinak nebudou výsledky vyšetření směrodatné. Další krev pak musí být odebrána přesně po 60 a 120 minutách od požití roztoku. Během této doby by vyšetřovaný jedinec neměl kouřit, nic jíst nebo pít ani vykonávat jakoukoliv větší fyzickou aktivitu.

Vyšetření zjednodušeně řečeno testuje, jak je náš organismus schopen se vyrovnat se zátěží glukózou, která je coby jednoduchý cukr obsažena v řadě běžně konzumovaných potravin a její příjem je v určité míře pro přežití nezbytný. Zdravé tělo je za pomoci hormonu inzulínu, produkovaného slinivkou břišní, schopno udržet hladinu cukru v krvi (glykémii) v bezpečném rozmezí. V případě cukrovky je však stanovená horní mez překročena, glykémie nabývá vyšších a pro organismus nebezpečných hodnot a k normálu se vrací pomaleji, než je tomu u zdravých jedinců.

Hodnoty glykémie změřené ve 120. minutě testu mohou být následující:

  • nad 11,1 mmol/l – svědčí pro diagnózu cukrovky;
  • mezi 7,8 a 11,1 mmol/l – tzv. porušená glukózová tolerance, takový jedinec má vyšší riziko vzniku cukrovky, měl by se zaměřit na změnu životosprávy a docházet na kontrolní vyšetření;
  • pod 7,8 mmol/l – dotyčný cukrovku nemá.

(veri)

Richard Češka a kolektiv: Interna. 1. Praha: Triton 2010. Str. 226.