Hodnoty lipidového spektra

Zvýšení hodnot tuků neboli lipidů v krvi nad normální rozmezí představuje rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Jaká čísla máme při vyšetření krve očekávat, aby byly hladiny lipidů v pořádku?

LDL-cholesterol = „zlý cholesterol“

 • Normální hodnoty: 1,2–3,0 mmol/l.
 • Hodnoty nad 3,0 mmol/l představují zvýšené riziko rozvoje aterosklerózy a s ní souvisejících chorob srdce a cév.
 • Pro nemocné se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem jsou cílové hodnoty nižší – pod 2,5 mmol/l.
 • U nejrizikovějších osob (s již rozvinutým kardiovaskulárním onemocněním) chtějí lékaři všemi dostupnými léčebnými prostředky dosáhnout hodnot pod 2 mmol/l.

HDL-cholesterol = „hodný cholesterol“

 • Normální hodnoty pro muže: 1,0–2,1 mmol/l.
 • Normální hodnoty pro ženy: 1,2–2,7 mmol/l.
 • Hodnoty nižší než 1 mmol/l představují zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.
 • Hodnoty nad 1 mmol/l u mužů a nad 1,2 mmol/l u žen naopak před chorobami srdce a cév chrání.

TG = triacylglyceroly

 • Normální hodnoty: 0,45–1,7 mmol/l.
 • Hodnoty nad 1,7 mmol/l představují zvýšené kardiovaskulární riziko.

Celkový cholesterol 

 • Normální hodnoty: 2,9–5,0 mmol/l. 
 • Pro nemocné se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem jsou cílové hodnoty nižší – pod 4,5 mmol/l.
 • U nejrizikovějších osob (s již rozvinutým kardiovaskulárním onemocněním) jsou cílem hodnoty celkového cholesterolu pod 4 mmol/l.

 

(veri)

Zdroj: Richard Češka a kolektiv: Interna. 1. Praha: Triton 2010. Str. 256.