Ischemická choroba srdeční

Špatné prokrvení srdečního svalu

Ischemická choroba srdeční představuje skupinu chorob, pro které je společná nerovnováha mezi potřebou kyslíku v srdečním svalu (myokardu) a jeho dodávkou. Kyslík se do myokardu za normálních okolností dostává cestou takzvaných věnčitých (koronárních) tepen, které přivádí okysličenou krev. Jsou-li tyto cévy zúženy, srdeční sval je nedokonale prokrven a trpí nedostatkem kyslíku. V nejtěžších případech (při úplném uzávěru cévy) může dojít až k jeho odumření, narušení fungování celého srdce a ohrožení nemocného na životě.

Příčinou je obvykle ateroskleróza

Nejčastější příčinou ischemické choroby srdeční je ateroskleróza (kornatění tepen), která se ve věnčitých tepnách po dlouhou dobu nenápadně rozvíjí. Obyčejně až teprve v okamžiku, kdy se na stěně tepny vytvoří tzv. aterosklerotický plát, který zúží průsvit tepny o více než 70 %, začne postižený jedinec pociťovat bolest za hrudní kostí známou jako angina pectoris. V případě, že dojde k náhlému úplnému uzávěru cévy (obvykle pokud aterosklerotický plát praskne) a na jeho povrchu se začne usazovat krevní sraženina, vzniká akutní infarkt myokardu, který bezprostředně ohrožuje nemocného na životě.

Společné rizikové faktory

Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou ischemické choroby srdeční je ateroskleróza, mají obě onemocnění společné rizikové faktory. Odborníci je dělí do dvou skupin:

 1. Neovlivnitelné:
  • vyšší věk,
  • mužské pohlaví,
  • dědičné faktory.

 2. Ovlivnitelné:
  • zvýšená hladina krevních tuků (především cholesterolu) související s nezdravou výživou,
  • kouření,
  • vysoký krevní tlak,
  • cukrovka,
  • obezita,
  • nedostatek fyzické aktivity,
  • psychický stres.

Vyšetření u lékaře

Ischemickou chorobu srdeční lékaři diagnostikují na základě pacientových obtíží a provedení následujících vyšetření:

 • EKG (elektrokardiogramu) v klidu a při zátěži (tzv. ergometrie),
 • echokardiografie (ultrazvukového vyšetření srdce),
 • koronarografie (invazivního vyšetření, kdy je za pomoci drobných trubiček – katétrů – a kontrastní látky zobrazen průsvit věnčitých tepen a jejich případné zúžení či uzávěr).

Léčba a prevence ischemické choroby srdeční

Léčba onemocnění se liší na základě závažnosti postižení věnčitých tepen. Zatímco v některých případech postačí užívání léků a úprava životního stylu, v jiných je nezbytný chirurgický zákrok (by-pass) či katetrizace srdce se zavedením cévní výztuže – takzvaného stentu. Minimalizovat nebezpečí rozvoje ischemické choroby srdeční můžete změnou výše uvedených ovlivnitelných rizikových faktorů.

(veri)

Zdroj: http://www.cktch.cz/index.php/pro-pacienty/uitene-informace/ischemicka-choroba-srdeni