Jaká vyšetření mám požadovat

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích včetně České republiky. Mnohým z nich lze přitom předejít účinnými preventivními opatřeními, zejména úpravou životosprávy.

Naše individuální kardiovaskulární riziko pomůže odhalit praktický lékař při pravidelných preventivních prohlídkách, proto na ně nezapomínejme. Všichni dospělí pojištěnci mají nárok na následující vyšetření, která se zdravím srdce a cév souvisí:

  • pečlivé dotazování, které pomůže odhalit přítomné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (mezi tyto rizikové faktory patří především kouření, nadužívání alkoholu, předčasný výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině, proběhlá kardiovaskulární příhoda u daného jedince, sedavý způsob života, nadměrný psychický stres a podobně);
  • celkové fyzikální vyšetření;
  • změření krevního tlaku;
  • zjištění BMI (indexu tělesné hmotnosti, pomocí kterého lze odhalit nadváhu či obezitu);
  • vyšetření hladiny krevního cukru – glykémie (to se provádí při první preventivní prohlídce u praktického lékaře pro dospělé po přechodu od lékaře určeného pro děti a dorost a potom od 40. roku věku jednou za dva roky);
  • laboratorní vyšetření krevních tuků – celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů (provádí se také při první preventivní prohlídce u praktického lékaře pro dospělé a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku);
  • EKG (poprvé ve 40 letech věku a potom ve čtyřletých intervalech).

Pokud praktický lékař zjistí zvýšené riziko rozvoje chorob srdce a cév, doporučí svému pacientovi vhodná opatření, aby se nebezpečí minimalizovalo. V případě nutnosti také zahájí odpovídající léčbu nebo dotyčnému doporučí další vyšetření u jednotlivých specialistů. Jejich výběr se pak řídí zdravotním stavem konkrétního jedince.

(veri)

http://www.mzcr.cz/