Kouření

Kouření tabákových výrobků představuje jeden z ovlivnitelných rizikových faktorů aterosklerózy (kornatění tepen) a s ní souvisejících kardiovaskulárních onemocnění. Je spojeno s vyšším rizikem vzniku a horším průběhem těchto chorob. Podle statistických údajů stojí právě kouření za 15 % úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a o více než 50 % zvyšuje nebezpečí jejich vzniku.

Rizika pasivního kouření

Opakovaně bylo potvrzeno, že také pasivní kouření představuje nemalé zdravotní riziko, a to především co se chorob srdce a cév týče. Poté, co v některých zemích zakázali kouření v restauracích či na jiných veřejně přístupných místech, prokazatelně poklesl počet pacientů s náhlými srdečními příhodami.

Čím jsou cigarety pro srdce a cévy nebezpečné?

Látky obsažené v cigaretovém kouři:

 • poškozují cévní stěnu,
 • zvyšují nebezpečí vzniku krevních sraženin, které mohou ucpat důležité cévy a ohrozit prokrvení životně důležitých orgánů (například srdce nebo mozku),
 • snižují schopnost krve přenášet kyslík,
 • podporují vzestup nežádoucího LDL cholesterolu a triglyceridů, a naopak snižují ochranný HDL cholesterol, čímž usnadňují vznik a rozvoj aterosklerózy,
 • zvyšují uvolňování se stresem spojených hormonů, čímž nebezpečně zvyšují krevní tlak a srdeční tep,
 • snižují citlivost tělesných tkání na inzulín a podporují tak rozvoj cukrovky, která sama o sobě představuje rizikový faktor vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Zajímavá fakta

 • Kouření zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční (včetně srdečního infarktu) 2- až 4násobně. Kouření dokonce velmi významně snižuje naděje na přežití u osob postižených infarktem myokardu.
 • Kouření snižuje účinnost řady léků, mimo jiné také některých antihypertenziv, léků na snížení krevního tlaku.
 • Spojení kouření s dalšími rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění znamená nikoliv sčítání, ale násobení celkového rizika. Například kuřák s vysokou hladinou cholesterolu v krvi má riziko vzniku srdečního infarktu 6× vyšší v porovnání se zdravým nekuřákem. Pokud tento jedinec trpí ještě zvýšeným krevním tlakem, bude zmíněné riziko 16násobné.
 • Zanechání kouření snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění téměř okamžitě, a to o jednu třetinu. Pouhé snížení počtu vykouřených cigaret podle odborníků nemá v tomto smyslu větší význam, alespoň co se chorob srdce a cév týče. Zdraví nám tedy neochrání.
 • Kouření tzv. lehkých cigaret, čili cigaret s nižším obsahem nikotinu, kardiovaskulární riziko nikterak nesnižuje.

Léčba závislosti na tabáku

Závislost na tabáku je možné rozdělit do dvou částí – na závislost psychickou a fyzickou. Obě složky si přitom zaslouží vlastní metody léčby. V případě rozvinuté fyzické závislosti pomohou nikotinové preparáty ve formě žvýkaček, náplastí, inhalátorů či pastilek nebo speciální léky. Boj s psychickou závislostí bývá složitější. Ke snížení touhy po cigaretě je účinné alespoň ze začátku vyhnout se nejvíce rizikovým situacím, nebo je alespoň vyplnit jinou činností než jako doposud kouřením. V některých případech může být vhodná psychoterapie. Léčbou závislosti na tabáku se i v naší republice zabývají specializovaná centra pro odvykání kouření.

(veri)

Zdroje:

http://www.tribune.cz/clanek/12299-koureni-jako-rizikovy-faktor-kardiovaskularnich-onemocneni