Mladí pacienti

Není výjimkou, že již velmi mladí lidé ohrožují zdraví svého srdce a cév nevhodným životním stylem. I mladý aktivní sportovec ale může mít zvýšené kardiovaskulární riziko, například proto, že trpí vrozenou poruchou metabolismu (látkové přeměny) krevních tuků.

Mladí dospělí, nechte se vyšetřit!

Zhodnocení rizika rozvoje srdečně-cévních onemocnění provede u dospělých praktický lékař. A to již při první prohlídce poté, co k němu dotyčný přejde od praktického lékaře určeného pro děti a dorost. Preventivní prohlídka mimo jiné obsahuje:

 • stanovení lipidového spektra (hodnot krevních tuků),
 • stanovení glykémie (množství krevního cukru),
 • změření krevního tlaku,
 • stanovení BMI (indexu, pomocí kterého lze rozpoznat nadváhu či obezitu),
 • odebrání anamnestických dat (soubor údajů o prodělaných nemocech či jiných potížích pacienta a jeho blízkých příbuzných), která mohou odhalit přítomné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Prevence pro každého

Pokud se ukáže, že je kardiovaskulární riziko již u takto mladého jedince vysoké, je třeba ihned upravit životosprávu, případně nasadit potřebné léky. Jen tak lze minimalizovat nebezpečí vážných zdravotních komplikací v budoucnu. Zdravým životním stylem předchází chorobám srdce a cév pochopitelně i ti, kdo prozatím zvlášť vysoké kardiovaskulární riziko nemají. Mezi základní preventivní opatření patří:

 • vyvarovat se kouření,
 • omezit příjem alkoholu,
 • vhodně se stravovat,
 • nezanedbávat pohybovou aktivitu,
 • zhubnout přebytečná kila při nadváze či obezitě,
 • docházet pravidelně na preventivní prohlídky.

(veri)

Zdroj: http://www.mzcr.cz/soubor.ashx?souborid=18765&typ=application/pdf&nazev=informativn%c3%ad%20prirucka%20centrum%2