Náhlá srdeční smrt

Náhlá srdeční smrt může vzniknout z řady příčin, následkem více kardiovaskulárních či jiných onemocnění. Jedná se o úmrtí, ke kterému dojde do jedné hodiny od vzniku prvních příznaků. Smrt je tedy náhlá a neočekávaná. V mnoha případech by jí však bylo možné předejít, kdyby byla postiženému okamžitě poskytnuta lékařská pomoc, či alespoň laická resuscitace – oživování pomocí nepřímé masáže srdce.

Poruchy srdečního rytmu

Za většinu případů náhlé srdeční smrti může vážná porucha srdečního rytmu. Mezi další možné mechanismy patří například narušení schopnosti srdce přečerpávat krev (vyčerpání srdce), přestože křivka EKG je beze změn, nebo náhlá zástava elektrické aktivity srdce (na EKG je rovná linie).

Většina případů náhlé srdeční smrti je důsledkem ischemické choroby srdeční. Další mohou být způsobeny intoxikací (otravou), užitím drog, vrozenou srdeční vadou, zánětem srdečního svalu, chlopenní vadou a dalšími onemocněními srdce. V některých případech lze během pitvy nalézt narušenou strukturu srdce, v jiných jde čistě o poruchu vzniku či šíření elektrických vzruchů a na srdci nemusí být na první pohled nic nápadného.

Fibrilace komor

Fibrilace komor je nejzávažnější porucha srdečního rytmu (arytmie), která srdci zcela znemožňuje normálně přečerpávat krev. Místo aby se srdeční komory pravidelně stahovaly a tím do sebe napouštěly a následně vypuzovaly krev, nepravidelně se chvějí (fibrilují). Stav vyžaduje okamžitou resuscitaci, jinak dojde k:

  • rychlé ztrátě vědomí,
  • nehmatnému pulzu,
  • následné zástavě dýchání
  • a odumření mozkových buněk (během 5–10 minut).

Jak předejít náhlé srdeční smrti

Rizikové faktory související s náhlou srdeční smrtí se z velké části shodují s rizikovými faktory, které se vztahují k ischemické chorobě srdeční. Pro prevenci je proto třeba upravit stravování, zanechat kouření a omezit sedavý způsob života. Dále je nutná léčba onemocnění srdce, pokud je přítomno, a to s pomocí režimových opatření, léků, případně katetrizačního či chirurgického zákroku. V případě vysokého rizika vzniku závažné arytmie je některým osobám rovněž implantován tzv. kardioverter-defibrilátor, drobný přístroj, který je schopen přítomnou arytmii okamžitě zvrátit.

(veri)

Zdroj: http://www.ikem-kardiologie.cz/cs/pro-pacienty/co-u-nas-lecime/nahla-srdecni-smrt/