Otestujte svou aktivitu

Pravidelnou fyzickou aktivitou je možné předejít mnohým onemocněním. Podobně jako například zdravé stravování by se měl také zdraví prospěšný pohyb řídit určitými doporučeními. Řídíte se podle nich?

Cvičíte dostatečně často?

Pro zdraví našeho srdce a cév je ideální každodenní pohybová aktivita. Podle odborníků však postačí věnovat se cvičení 3–4× týdně po dobu 60 minut. Pokud je pro Vás intenzivnější pohyb novinkou, je vhodnější na začátku zvolit kratší dobu cvičení a postupně ji dle kondice prodlužovat.

Nepřeháníte to se zátěží?

Intenzitu tréninku konzultujte s lékařem, zvláště pokud trpíte zdravotními obtížemi. U zdravých osob platí, že lze stupeň zátěže nastavit podle rychlosti tepu. Tepová frekvence by se během cvičení měla pohybovat na 60–75 % maximální hodnoty tepu, kterou lze vypočítat následovně:

  • 220 minus věk u mužů,
  • 200 minus věk u žen.

Nikdy necvičte do vyčerpání, se zlepšující se kondicí se bude zvyšovat i zátěž, kterou snadno zvládnete.

Máte svůj zdravotní stav pod kontrolou?

I jedinci, kteří trpí takovými zdravotními komplikacemi, jako jsou cukrovka, ischemická choroba srdeční či zvýšený krevní tlak, mohou cvičit, a v řadě případů je pravidelný pohyb pro takto nemocné dokonce velmi žádoucí. Je však nutné, aby vhodnou tělesnou aktivitu a zátěž konzultovali s lékařem.

Zvolili jste správnou aktivitu?

Pro posílení zdraví naší oběhové soustavy jsou vhodné takzvané vytrvalostní aktivity, mezi které patří:

  • rychlá chůze,
  • nordic walking,
  • jízda na kole či rotopedu,
  • běh na lyžích,
  • aerobic včetně vodního,
  • plavání,
  • jogging,
  • jízda na kolečkových bruslích.

Naopak nevhodná jsou silová cvičení typu vzpírání a kulturistika.

Je Vaše energetická bilance vyvážená?

Množství energie, které přijímáme v potravě, by za normálních okolností (pokud není naším cílem zhubnout) mělo odpovídat energii, kterou během dne vydáme. Abychom mohli hodnotit naši energetickou bilanci (kolik kalorií jsme za den přijali ve stravě a kolik energie jsme vydali), je třeba vedle kalorických hodnot přijatých potravin znát také množství energie, které jsme během dne spálili. Množství energie spotřebované při nejrůznějších tělesných aktivitách odhalují tabulky spalování kalorií. K energetickému výdeji je pak ještě nutné připočíst energii potřebnou pro trávení a tzv. bazální metabolismus (tu, co organismus spotřebuje v klidovém stavu).

(veri)

Zdroj: www.tvojesrdce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=57