Preventivní prohlídky u lékaře

Díky pravidelným preventivním prohlídkám u lékaře je možné předcházet mnohým, zejména civilizačním chorobám. Tím, že lékař zjistí přítomnost rizikových faktorů nebo včasně odhalí onemocnění v jeho prvopočátku, lze významně snížit nebezpečí vážných zdravotních komplikací.

Na bezplatnou preventivní prohlídku u praktického lékaře mají nárok všichni dospělí pojištěnci jednou za dva roky. Její součástí by mělo být:

 • odebrání anamnestických dat či jejich doplnění (informace týkající se našeho zdravotního stavu, proběhlých operací či úrazů, alergií, užívaných léků, dědičných chorob u rodinných příslušníků, zaměstnání a sociálních poměrů a podobně);
 • kompletní fyzikální vyšetření (poslech dýchání, srdeční činnosti, prohmatání břicha, …);
 • změření krevního tlaku;
 • zjištění BMI (indexu tělesné hmotnosti, pomocí kterého lze odhalit nadváhu či obezitu);
 • orientační vyšetření zraku a sluchu;
 • vyšetření varlat u mužů, prsů u žen a vyšetření per rektum (provádí se prstem přes konečník při podezření na nádorové onemocnění nebo při jeho vysokém riziku);
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem;
 • vyšetření hladiny krevního cukru – glykémie (to se provádí při první preventivní prohlídce u praktického lékaře pro dospělé po přechodu od lékaře určeného pro děti a dorost a potom od 40 let věku jednou za dva roky);
 • laboratorní vyšetření krevních tuků (celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů), které se rovněž provádí při první všeobecné preventivní prohlídce pro dospělé a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech;
 • EKG (poprvé ve 40 letech věku a potom ve čtyřletých intervalech);
 • stanovení okultního čili skrytého krvácení ve stolici (provádí se od 50 let nebo je možné namísto tohoto testu od 55 let dát přednost jednou za 10 let kolonoskopii – vyšetření tlustého střeva optickým přístrojem);
 • zkontrolování, zda bylo u ženy od 45 let věku provedeno mamografické vyšetření prsů (to by měla žena od tohoto věku absolvovat každé dva roky).

Absolvování pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře je jedním ze základních opatření, jimiž můžeme minimalizovat nebezpečí vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Pokud lékař zjistí zvýšené riziko rozvoje chorob srdce a cév, doporučí svému pacientovi vhodné úpravy životosprávy a případnou léčbu. Provedení některých vyšetření, například stanovení hladin krevních tuků či cukru, je možné požadovat i častěji, nad rámec preventivních prohlídek. Žadatel si je však musí sám uhradit.

(veri)

Zdroj: http://www.mzcr.cz/soubor.ashx?souborid=18765&typ=application/pdf&nazev=informativn%c3%ad%20prirucka%20centrum%20prevence.pdf