Rizika kardiovaskulárních onemocnění

Onemocnění srdce a cév jsou v současnosti příčinou úmrtí u více než poloviny všech zemřelých v České republice. Nebezpečí, že se některá z těchto chorob rozvine právě u Vás, je individuální. Záleží na množství a druhu přítomných rizikových faktorů, tedy okolností, které pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárních onemocnění zvyšují.

Vše, co urychluje kornatění tepen

Pomineme-li vrozené srdeční vady, záněty srdečního svalu a podobně, příčinou kardiovaskulárních onemocnění je primárně postižení cév aterosklerózou. Postupné kornatění tepen postihuje každého z nás, a to od útlého věku. Rozdíl je ale v rychlosti, kterou se ateroskleróza rozvíjí, a také v rozsahu postižení. Zjednodušeně řečeno, čím více rizikových faktorů máme, tím rychleji nám tepny kornatí a tím dříve může ateroskleróza zapříčinit některou z kardiovaskulárních chorob, například mrtvici či infarkt myokardu.

Rizikové faktory kardiovaskulárních chorob

Rizikové faktory onemocnění srdce a cév odborníci dělí na ovlivnitelné, tedy takové, které můžeme změnit, a neovlivnitelné. Ty druhé pomáhají určit míru rizika pro jednotlivce a napovídají, jak moc je v daném případě žádoucí upravit životní styl, aby bylo riziko vzniku chorob srdce a cév ještě přijatelné.

Neovlivnitelné rizikové faktory:

 • vyšší věk (u mužů nad 55 let a u žen nad 65 let nebo 10 let od přechodu),
 • mužské pohlaví,
 • výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině (rodinná anamnéza),
 • proběhlá kardiovaskulární příhoda u daného jedince (osobní anamnéza),
 • genetické faktory (například vlohy pro zvýšenou hladinu cholesterolu či triglyceridů).

Ovlivnitelné rizikové faktory:

 • dyslipidémie (zvýšená hladina „zlého“ LDL cholesterolu, triglyceridů a snížená hladina „hodného“ HDL cholesterolu v krvi),
 • arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak),
 • diabetes mellitus (cukrovka),
 • kouření,
 • obezita a nadváha (riziková je zejména obezita s nahromaděním tuku v oblasti břicha),
 • onemocnění ledvin (vede ke zvýšení krevního tlaku, krevních tuků a dalších látek, které poškozují cévní stěnu),
 • sedavý způsob života,
 • psychický stres.

Pro výpočet individuálního kardiovaskulárního rizika slouží nejrůznější kalkulátory a algoritmy, které má k dispozici Váš lékař, ale můžete je nalézt také na internetu. Nejznámější je tzv. tabulka SCORE.

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je označení pro více chorob a rizikových faktorů, které mají tendenci se sdružovat. Společný výskyt pak vede k řadě zdravotních komplikací a podstatně zvýšenému riziku rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. U nemocných s metabolickým syndromem se často vyskytuje kombinace:

 • dyslipidémie,
 • obezity s nahromaděním tuku v oblasti břicha,
 • zvýšené hladiny krevního cukru,
 • zvýšeného krevního tlaku.

(veri)

Zdroj: http://www.vasesrdce.cz/kardiovaskularni-rizika