SCORE test

Rizikových faktorů, které zvyšují nebezpečí vzniku kardiovaskulárních onemocnění, je celá řada. Aby byli lékaři schopni stanovit celkové kardiovaskulární riziko u konkrétního jedince, využívají nejrůznější algoritmy, tabulky či kalkulátory. Jednou z nejčastěji používaných metod je stanovení rizika fatální (smrtelné) kardiovaskulární příhody v následujících 10 letech s pomocí tzv. tabulek SCORE.

Nebezpečí úmrtí během deseti let

Riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění během následujících 10 let se vypočítává na základě těchto faktorů:

  • věk,
  • pohlaví,
  • kouření,
  • hodnota systolického tlaku krve (tzv. horního),
  • hodnota celkového cholesterolu.

Zatímco vyšší věk a pohlaví (rizikovější je mužské) ovlivnit nemůžeme, a proto patří mezi takzvané rizikové faktory neovlivnitelné, zbylé tři faktory lze příznivě ovlivnit úpravou životního stylu, popřípadě užíváním léků. Pokud se u jedné osoby vyskytne více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí!

Použití tabulky SCORE

Po okrajích tabulky najdete údaje o pohlaví, věku, kouření, hladině cholesterolu a výši krevního tlaku. Postupným vybráním informací, které jsou Vám vlastní, se dostanete na jeden malý barevný čtvereček. Barva spolu s číslem, které je ve čtverečku uvedeno, značí procento Vašeho kardiovaskulárního rizika (konkrétně nebezpečí úmrtí na onemocnění srdce a cév v budoucích 10 letech). Zelená představuje riziko nejmenší, oproti tomu tmavě červená nejvyšší. Riziko vyšší než 5 % je již považováno za významné a měli byste ho konzultovat se svým lékařem.

Co dalšího tabulka prozradí?

  • Pokud se například rozhodnete přestat kouřit, ihned si můžete spočítat, o kolik Vaše kardiovaskulární riziko poklesne.
  • Dále lze vyčíst, jak s narůstajícím věkem Vaše kardiovaskulární riziko poroste v případě, že ostatní měřítka (kouření, krevní tlak nebo cholesterol) zůstanou beze změny.
  • Tabulka napovídá, jakými způsoby můžete Vy sami aktivně snížit kardiovaskulární riziko a o kolik je to vzhledem k Vašemu věku možné.

(veri)

Zdroj:

http://www.szu.cz/tema/prevence/score