Stres

Během stresu se v organismu uvolňují stresové hormony, které ovlivňují řadu fyziologických (přirozených) funkcí jednotlivých orgánů, včetně srdce a cév. Aktivace těchto hormonů při krátkodobě trvajícím stresu je přirozenou reakcí, která má jedinci umožnit uniknout z ohrožující situace nebo zaútočit na nepřítele. Zmíněné reakce a příprava organismu na ně však představovaly výhodu především v drsných podmínkách dávných dob. V současnosti jsme stresu vystavováni téměř každodenně a to našemu zdraví nikterak neprospívá.

Čím stres ohrožuje naše srdce?

Zvýšení hladin se stresem spojených hormonů ohrožuje zdraví srdce a cév:

 • zvýšením krevního tlaku,
 • zvýšením srdeční frekvence, 
 • zvýšením rizika tvorby krevních sraženin,
 • snadnějším vznikem arytmií (nepravidelnosti srdečního rytmu),
 • zvýšením hladin krevního cukru a krevních tuků.

Lidé se ve stresu navíc častěji uchylují ke kouření, zvýšené konzumaci alkoholu či přejídání, což nebezpečí vzniku kardiovaskulárních chorob dále zvyšuje.

Co stres způsobuje?

Příčin psychického stresu je celá řada. Pocity napětí, úzkosti či strachu mohou způsobit rodinné neshody, potíže v zaměstnání, diagnóza závažného onemocnění, duševní choroba a mnohé další faktory.

Jak se stresem bojovat?

V některých případech je možné vyhnout se stresovým situacím nebo stresory jednoduše odstranit. V případě, že to možné není, je třeba posílit vlastní psychiku tak, abychom napjaté situace zvládli co nejlépe a stres jako takový pocítili jen minimálně. Vhodné je dodržování obecně platných doporučení psychohygieny, mezi která patří:

 • dostatek odpočinku a spánku,
 • úprava životosprávy (zdravé stravování, zanechání kouření, snížení konzumace alkoholu, dostatek pohybu apod.),
 • rozumné rozvržení času pro volný čas a pracovní povinnosti,
 • pěstování zájmů a koníčků,
 • lepší poznání sebe sama,
 • zlepšení vztahů s ostatními lidmi.

Ke zmírnění akutního stresu je rovněž vhodné osvojit si některé relaxační metody a práci s dechem. V případě, že máte pocit, že nad Vámi stres vítězí, neváhejte se obrátit na odborníka – psychologa či psychiatra.

(veri)

Zdroj: http://www.webmd.com/heart-disease/guide/stress-heart-disease-risk