Tukové spektrum

Zvýšené hladiny krevních tuků představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů onemocnění srdce a cév. Vyšetření lipidového spektra neboli stanovení hodnot krevních tuků proto slouží k posouzení kardiovaskulárního rizika (nebezpečí, že se u dotyčného některé z onemocnění srdečně-cévní soustavy v brzké době rozvine) a napovídá, zda je u daného jedince vhodné započít léčbu, popřípadě jak je terapie účinná.

Kdo by měl znát hodnoty tuků v krvi?

Hodnoty vlastních krevních lipidů by měli znát zejména:

 • kuřáci,
 • obézní jedinci,
 • lidé se sedavým způsobem života,
 • jedinci, kteří jsou vystaveni nadměrnému psychickému stresu,
 • osoby s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, poruchou funkce štítné žlázy či ledvin (u těchto chorob bývají krevní tuky často zvýšené),
 • lidé, kteří již trpí některou z chorob srdce a cév (například anginou pectoris) či metabolickým syndromem nebo prodělali srdeční infarkt či mozkovou mrtvici),
 • jedinci, v jejichž rodině se kardiovaskulární onemocnění vyskytují,
 • ti, kdo užívají léky ovlivňující hladiny krevních tuků.

Vyšetření tukového spektra

Vyšetření lipidového spektra zahrnuje stanovení:

 • celkového cholesterolu,
 • LDL-cholesterolu,
 • HDL-cholesterolu,
 • triglyceridů.

V některých případech lékaři požadují ještě doplnění dalších, speciálních parametrů souvisejících s metabolismem krevních tuků (například takzvaných apolipoproteinů) či výpočet nejrůznějších indexů, které pomáhají stanovit pacientovo kardiovaskulární riziko.

(veri)

Zdroj: Richard Češka a kolektiv: Interna. 1. Praha: Triton 2010. Str. 256–265.