Vysoký cholesterol

Cholesterol je lipidová látka přítomná v lidském těle i v organismu mnoha dalších živočichů. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, ale také je důležitou stavební složkou buněčných membrán a širokého spektra hormonů. Vysoké hladiny cholesterolu v krvi však pro lidský organismus přinášejí značná rizika. Nebezpečný je zejména pro zdraví srdce a cév. Nadbytečné množství cholesterolu totiž způsobuje jeho usazování v cévách. Tvorba tukových plátů je v lékařských kruzích označována jako ateroskleróza neboli kornatění tepen. Rozvíjející se tukové pláty snižují průtok krve v cévách, a orgány a tkáně tak trpí nedostatkem kyslíku a živin. Nízký průtok krve může způsobit komplikace v podobě infarktu myokardu, mozkové mrtvice či ischemické choroby dolních končetin.

Vysoká hladinu cholesterolu (hypercholesterolémie) může být dědičná, častěji je však důsledkem nezdravého životního stylu. Zdravá strava, pravidelný pohyb a zanechání kouření výrazně přispívají ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Příznaky hypercholesterolémie

Vysoká hladina cholesterolu v krvi dlouho nezpůsobuje žádné obtíže. U dědičných forem onemocnění se může projevit rozvojem tukového proužku v oblasti rohovky, kožními tukovými útvary v oblasti víček nebo cholesterolovými uzlíky v podkoží. Zvýšená hladina cholesterolu se ale častěji projeví až pokročilými formami aterosklerózy. O jaké obtíže se většinou jedná?

  • Angina pectoris. Jedná se o bolest na hrudi, která je způsobena nedokrevností srdečního svalu při nepoměru mezi poptávkou a dodávkou kyslíku a živin. Objevuje se v situacích zvýšeného metabolického nároku, tedy především při fyzické námaze, konzumaci alkoholu, při přechodu z tepla do zimy nebo při jakémkoliv emočním vypětí. Angina pectoris se v typické formě projevuje tlakovou až svíravou bolestí za hrudní kostí, která často vyzařuje do spodní čelisti, levého ramene nebo až na vnitřní stranu levé paže.
  • Infarkt myokardu. Pokud tukový plát zcela uzavře průsvit srdeční věnčité tepny, za několik minut dochází k rozvoji nenávratného poškození srdečních buněk. Ve většině případů se jedná o uzávěr způsobený krevní sraženinou právě v místě zúžené věnčité tepny. Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je typicky klidová dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha.
  • Mozková mrtvice. Mechanismus vzniku cévní mozkové příhody je obdobný jako v případě infarktu myokardu. Mozková mrtvice se nejčastěji projevuje náhle vzniklými potížemi s chůzí, řečí, úplným ochrnutím nebo ztrátou citlivosti na polovině těla, poruchami zraku a náhle vzniklou bolestí hlavy.
  • Ischemická choroba dolních končetin. V případě postupného uzávěru tepen dolních končetin dochází k rozvoji takzvané ischemické choroby dolních končetin. Typickým příznakem je prudká bolest, která se objevuje při chůzi a ustupuje při odpočinku.

Příčiny a rizikové faktory

Metabolismus cholesterolu je poměrně složitou a komplexní záležitostí. Zjednodušeně se dá říci, že „hodný“, HDL-cholesterol odnáší přebytečný cholesterol z buněk do jater, a působí tak proti ateroskleróze. Jeho protějšek – „zlý“, LDL-cholesterol – naopak ukládá cholesterol do buněk, což může časem zapříčinit vznik výše zmíněných komplikací. Právě zvýšené hladiny LDL-cholesterolu a snížené hladiny HDL-cholesterolu představují pro zdraví lidského organismu obrovské riziko. Na vině mohou být dědičné vlohy, které například způsobují vznik takzvané familiární hypercholesterolémie. Za zvýšenou hladinou cholesterolu však častěji stojí faktory nezdravého životního stylu. Které to jsou?

  • Kouření,
  • nadváha a obezita,
  • nezdravá strava,
  • nadměrná konzumace alkoholu,
  • nedostatek pohybu,
  • cukrovka.

Prevence a léčba

Prevence a léčba se v případě zvýšené hladiny cholesterolu značně prolínají. Lékaři mohou hladinu cholesterolu snížit pomocí širokého spektra léků. V dnešní době se pro tento účel nejčastěji používají statiny, které se často kombinují s dalšími účinnými látkami. Zcela zásadní je však současná změna životního stylu. Ta spočívá především v zanechání kouření, umírněném pití alkoholu, redukci zbytečných kil, konzumaci ovoce, zeleniny a potravin s nízkým obsahem živočišných tuků. Nezbytností je i pravidelný pohyb několikrát týdně po dobu alespoň 30 minut.

(holi)

Zdroj: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/basics/definition/con-20020865