Vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak – představuje jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, zejména mozkové mrtvice, ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních končetin. Každý rok na celém světě zemře kvůli vysokému tlaku více než 7 milionů lidí. V naší republice touto chorobou trpí asi 1,5 miliónu osob.

Vysoký tlak alespoň dvakrát za sebou

Arteriální hypertenze se vás týká, pokud vám byl alespoň dvakrát během tří po sobě jdoucích návštěvách u lékaře naměřen tlak krve vyšší než 140/90 mm rtuťového sloupce. Optimální hodnoty jsou přitom nižší než 120/80 mm rtuti. Podle výšky krevního tlaku odborníci hodnotí arteriální hypertenzi jako:

 • mírnou (od 140/90 do 159/99 mm rtuti),
 • středně závažnou (od 160/100 do 179/109 mm rtuti),
 • a závažnou (nad 180/110 mm rtuti).

Co hypertenzi vyvolává?

Příčin arteriální hypertenze je celá řada. Většina nemocných (asi 90 %) trpí tzv. primární neboli základní hypertenzí, kdy hraje roli více známých mechanismů (souvisejících s vrozenými předpoklady a životním stylem), ale vlastní vyvolávající příčina známa není. Méně osob (asi 10 %) s vysokým krevním tlakem má tzv. sekundární čili druhotnou hypertenzi, jejíž příčinou je jiné konkrétní onemocnění, např. choroba ledvin nebo hormonální onemocnění.

Jak se vysoký krevní tlak projevuje?

V závislosti na tíži hypertenze nemocný buď nemusí pociťovat žádné příznaky, nebo popisuje:

 • zvýšené pocení,
 • bolest hlavy
 • únavu,
 • dušnost při námaze,
 • hučení v uších,
 • krvácení z nosu,
 • podrážděnost.

Vysoký krevní tlak na sebe může poprvé upozornit až některým ze svých důsledků, například mozkovou mrtvicí.

Léčba arteriální hypertenze

Léčba mírně i závažně zvýšeného krevního tlaku prokazatelně snižuje riziko vzniku i úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Terapií je ve většině případů kombinace úpravy životosprávy a medikamentózní léčby, ve výjimečných případech sekundární hypertenze přichází na řadu také zákrok chirurgický.

Úprava životosprávy:

 • zanechání kouření,
 • snížení tělesné hmotnosti (při nadváze či obezitě),
 • pohyb alespoň po dobu 60 minut 3–4× týdně,
 • omezení konzumace alkoholu,
 • omezení příjmu soli a tučných či energeticky bohatých potravin.

Medikamentózní léčba:

Zahrnuje podávání tzv. antihypertenziv, léků na snížení tlaku krve. V některých případech si nemocný vystačí s lékem jedním nebo dvěma, výjimkou však není podávání až pěti preparátů najednou.

Prevence vysokého tlaku krve

Předcházet arteriální hypertenzi můžeme úpravou životosprávy (doporučení jsou obdobná jako při léčbě vysokého krevního tlaku) a pravidelnými kontrolami u lékaře.

(veri)

Zdroj: Richard Češka a kolektiv: Interna. 1. Praha: Triton 2010. Str. 140–150