Možnosti léčby hypertrofické kardiomyopatie

Lidé s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM) by měli věnovat dostatečnou pozornost svému zdravotnímu stavu. Je důležité dodržovat optimální režimová opatření, správně uzpůsobit svůj životní styl a užívat doporučené léky. V případě potřeby je také namístě podstoupit speciální výkony, jako je implantace elektronických přístrojů nebo procedury vedoucí ke zlepšení průtoku krve srdcem.

Máte HCM? Myslete na svůj životní styl!

Osobám s hypertrofickou kardiomyopatií, které nemají žádné příznaky onemocnění, lékaři doporučují dbát na zdravý životní styl – zůstat aktivní, zdravě se stravovat, udržet si normální tělesnou hmotnost, dopřát si dostatek spánku a nekouřit. V případě, že se léčí ještě s dalšími onemocněními, jako je například vysoký krevní tlak nebo cukrovka, je důležité, aby i tyto nemoci měly pod dostatečnou kontrolou. V opačném případě totiž mohou mít tyto choroby také negativní vliv na celkový zdravotní stav.

Závodní sporty zakázány

Osobám s HCM hrozí riziko rozvoje život ohrožujících poruch srdečního rytmu – arytmií. Měly by se proto vyvarovat intenzivního cvičení. To se týká především závodních sportů a posilování s těžkými vahami– hypertrofická kardiomyopatie je nejčastější příčinou náhlé smrti u sportovců ve věku do 35 let! Zároveň je vhodné pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a docházet k pravidelným lékařským kontrolám.

Léky mohou přinést úlevu i snižují riziko úmrtí

V léčbě hypertrofické kardiomyopatie se používají léky, které zmírňují příznaky onemocnění a zlepšují funkci srdce. K dispozici jsou přípravky z více lékových skupin – tzv. inhibitory srdečního myozinu, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiarytmika, antikoagulancia či diuretika. Volba konkrétního léku záleží na konkrétních příznacích, posouzení a rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Když léky nestačí

V některých případech lékaři doporučí i provedení speciálních chirurgických či nechirurgických výkonů. Řadíme mezi ně následující procedury:

  • Implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) – přístroje určeného ke sledování elektrické aktivity srdce a případné obnově normálního srdečního rytmu.
  • Alkoholová septální ablace – lékaři, zjednodušeně řečeno, aplikují do srdečních cév malé množství alkoholu, který je schopen zničit část ztluštělé srdeční svaloviny a tím uvolnit prostor pro tok krve ze srdce do oběhu.
  • Myektomie – pomocí tohoto chirurgického zákroku je možné odstranit část ztluštělé svaloviny, která způsobuje překážku v toku krve.
  • Vzácněji se při HCM doporučují ještě další výkony, jako je například implantace kardiostimulátoru či přístroje CRT, v krajním případě může být zvažována i transplantace srdce.

Nebojte se požádat o podporu

Pro některé pacienty může být obtížné vyrovnat se s realitou, že trpí tímto onemocněním. Mohou pociťovat úzkost mj. z toho, že jde o dědičnou chorobu, a je tedy riziko, že genetická vada bude přenesena i na jejich potomky. Úlevu může přinést rozhovor s někým z vašich blízkých a pomoc pro pacienty i jejich rodiny může poskytnout i zkušený zdravotnický sociální pracovník nebo psycholog.

Výše uvedený obsah článku je schválený klientem. Vše ostatní na této stránce není součástí klientského obsahu.

Redakční sdělení

CV-CZ-2300008

Partner sekce