Může hypertrofická kardiomyopatie ohrozit i mne?

Postup testu

 • Ztratil/a jste vědomí, ať už částečně či zcela, během sportovní aktivity?

 • Ztratil/a jste vědomí po fyzické námaze?

 • Ztráta vědomí či neúplná ztráta vědomí zejména v souvislosti s fyzickou aktivitou patří mezi nejvýznamnější varovné příznaky u hypertrofické kardiomyopatie. Dochází k ní z důvodu neschopnosti cévního systému nemocného jedince reagovat na tělesnou zátěž odpovídajícím navýšením krevního tlaku. Tato situace je velmi nebezpečná, protože ve svém důsledku může vést k rozvoji životu nebezpečných poruch srdečního rytmu (arytmií). Další příčinou omdlení nebo pocitů na omdlení bývá již běžící porucha srdečního rytmu. Je nezbytné absolvovat kardiologické vyšetření, opakované ztráty vědomí bez znalosti jejich příčiny jsou hlavním rizikovým faktorem náhlého úmrtí.

 • Pociťoval/a jste nedostatek dechu, bolest, tlak či jiný nepříjemný pocit na hrudi při sportování?

 • Dušnost a angina pectoris (bolesti či nepříjemné pocity na hrudi) jsou jedny z hlavních příznaků hypertrofické kardiomyopatie. Jsou také součástí jiných srdečních onemocnění jako je srdeční selhání z různých příčin nebo ischemická choroba srdeční (onemocnění věnčitých tepen).

 • Vnímal/a jste bušení srdce nebo vynechání srdečního rytmu během cvičení?

 • Vynechání pravidelného srdečního rytmu nebo pocity bušení srdce provázejí poruchy srdeční akce různého významu. Často provázejí i hypertrofickou kardiomyopatii a další vrozená onemocnění srdečního svalu.

 • Řekl vám někdy lékař, že máte srdeční šelest?

 • Srdeční šelest lze slyšet v situacích, kdy průtok krve v srdci omezuje nějaká překážka. U hypertrofické kardiomyopatie se s ním setkáváme v případě obstrukční formy onemocnění, která je současně rizikovější. Příčinu šelestu lékař dokáže ozřejmit pomocní provedení echokardiografie (ultrazvukové vyšetření) srdce.

 • Zemřel někdo ve vaší rodině z neznámého důvodu?

 • Zemřel někdo ve vaší rodině z důvodu onemocnění srdce či náhle ve věku do 50 let?

 • Převažující příčinou náhlých úmrtí jsou onemocnění srdce. Pokud se jedná o náhlé srdeční úmrtí mladých lidí (zejména do 35 let věku), nejčastější příčinou bývají vrozené choroby srdečního svalu jako je HCM. Tato onemocnění bývají často na genetickém podkladě a proto mívají typicky rodinný výskyt. Je proto nutné vyšetřit nejbližší příbuzné zemřelého jedince. Díky získaným informacím z resuscitace (oživování) v běžné populaci se ví, že příčinou většiny náhlých úmrtí jsou závažné poruchy srdečního rytmu. Těm se však dá časnou léčbou a případně režimovými opatřeními zabránit a pacienta tak zachránit.

 • Doporučil vám již dříve lékař vyšetření srdečního svalu (například echokardiografii či EKG)?

 • Léčí se ve vaší rodině někdo s onemocněním srdce?

 • Jestli vám lékař v minulosti z jakéhokoliv důvodu doporučil vyšetření srdce nebo víte-li, že se ve vaší rodině vyskytuje onemocnění srdečního svalu, neváhejte. Nechte se vyšetřit, i když žádné problémy nepociťujete. Hypertrofická kardiomyopatie je ve většině případů bezpříznaková.

 • Jestliže jste na některou z těchto otázek odpověděl/odpověděla ano, zpozorněte. Je nutné podstoupit lékařskou prohlídku. Navštivte svého praktického lékaře, který vás doporučí ke kardiologovi. Do doby kompletního vyšetření však přerušte případný sportovní trénink. Odhalení příčiny vašeho problému nebo závažné rodinné anamnézy vám v některých případech může dokonce zachránit život.

  Jestliže jste na všechny otázky odpověděli ne, můžete být klidnější. Ale vzhledem k tomu, že většina nemocných s HCM žádné obtíže nevnímá, a přesto je ohrožena závažnými komplikacemi onemocnění, je důležité zejména u mladých sportovců absolvovat preventivní lékařskou prohlídku včetně EKG.

  MUDr. Pavla Slivková

Zdroje a použitá literatura:

https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/Document/September-2017/5811JFP_Article1.pdf
http://www.kardiomyopatie.cz/
https://www.prolekare.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2015-1/patofyziologie-a-diagnoza-obstrukce-u-hypertroficke-kardiomyopatie-51682
VESELKA, Josef et al. Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata. 1. vydání. Galén, 2006.
https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2013/05/09.pdf

CV-CZ-2300016 

Partner sekce