Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie? Klíčový je ultrazvuk srdce a magnetická rezonance

Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie? Klíčový je ultrazvuk srdce a magnetická rezonance

25. 4. 2024

V diagnostice hypertrofické kardiomyopatie hrají důležitou roli speciální zobrazovací metody – na prvním místě jde o echokardiografii neboli ultrazvukové vyšetření srdce, které je v případě potřeby možné doplnit i magnetickou rezonancí.

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM – hypertrophic cardiomyopathy) je onemocnění, které je mimo jiné charakterizováno tím, že dochází ke zbytnění srdeční svaloviny. Speciálním typem je tzv. obstrukční forma HCM, kdy je ztluštění svaloviny tak významné, že brání i vypuzení krve ze srdeční komory. Tato forma nemoci je mnohem závažnější a v některých případech může vést až k život ohrožujícím stavům.

Vyšetření srdce ultrazvukem či magnetickou rezonancí nám umožňují zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně tak, aby lékař mohl vyhodnotit jejich strukturu, velikost a funkci. V případě HCM se sleduje především tloušťka srdeční svaloviny, což také patří k základním klinickým kritériím pro stanovení diagnózy. Zobrazovací vyšetření umožní zhodnotit míru zbytnění srdeční svaloviny a také odlišit obstrukční formu HCM. Magnetická rezonance navíc umožňuje diagnostikovat i méně obvyklé formy onemocnění, které ultrazvuk zachytí jen s obtížemi (např. zbytnění svaloviny v oblasti srdečního hrotu).

Ultrazvuk je základ

Echokardiografie patří k základním vyšetřením v případě stanovování diagnózy HCM. Často se také můžeme setkávat s označením zkratkou ECHO či UZ srdce (ultrazvuk srdce) nebo USG srdce (ultrasonografie srdce).

Součástí vyšetřovacího přístroje je speciální sonda, která je zdrojem ultrazvukového vlnění. Během vyšetření je toto vlnění vysíláno do těla, na rozhraní různých typů tkání se vlnění částečně odráží zpět a tento signál (tzv. echo) je sondou opět zachycen. Echokardiografický přístroj pak tyto informace dále zpracovává a převádí je na pohybující se obrázek na monitoru přístroje. Vyšetření obvykle provádí specialista, typicky kardiolog.

Nejčastěji pacienti podstupují takzvanou transthorakální (procházející skrz hrudník) echokardiografii (TTE – transthoracic echocardiogram). K tomuto vyšetření není nutná žádná speciální příprava, pacient je obvykle nejdříve vyzván, aby se svlékl do poloviny těla (tak aby měl odhalený hrudník), a poté se položí na lehátko. Lékař potře konec sondy speciálním gelem a následně přejíždí sondou v různých úhlech po hrudníku. Vyšetření je bezbolestné, obvykle trvá 15 až 60 minut a po jeho absolvování není nutné dodržovat žádná speciální opatření.

Vedle transthorakální echokardiografie existují ještě další speciální typy tohoto vyšetření, např. zátěžová echokardiografie (echo prováděné při fyzické zátěži či při zátěži vyvolané speciálními léky) nebo jícnová echokardiografie, nazývaná také transezofageální echokardiografie (TOE či TEE – transesophageal echocardiography). Ultrazvuková sonda se v tomto případě nepřikládá na hrudník, ale je umístěna na konci endoskopu – tenké ohebné trubičky –, která se zavádí do jícnu. Před vyšetřením ani po vyšetření není dovoleno jíst a pít, před vyšetřením je nutné nejdříve znecitlivět ústní dutinu a hltan a poté lékař zavádí endoskop do jícnu. Při vyšetření se využívá faktu, že je jícen uložený v těsné blízkosti srdce, takže toto vyšetření umožní přesnější zobrazení určitých jeho oblastí.

Magnetická rezonance srdce

Magnetická rezonance (MR, někdy MRI) je moderní zobrazovací metoda, která ke svému fungování využívá velmi silné magnetické pole. Před zahájením tohoto vyšetření je nutné zohlednit některé faktory, které by mohly vést k případným komplikacím. Mezi nejčastější patří především kovové předměty v těle pacienta. Pokud máte implantovaný jakýkoliv elektronický či kovový přístroj nebo jakékoliv jiné kovové cizí těleso, je nutné tuto skutečnost před vyšetřením nahlásit. Nemusí to automaticky znamenat, že nemůžete být tímto způsobem vyšetřeni. Možná rizika však musí zhodnotit specialista na základě bližších informací.

Magnetická rezonance se provádí vleže ve speciálním přístroji. Obvykle není nutná žádná speciální příprava, jedná se o bezpečné a bezbolestné vyšetření, které obvykle trvá 15 až 90 minut. Přístroj během vyšetření vydává hlasité zvuky. Pro osoby trpící klaustrofobií může být nepříjemný fakt, že mnohá zařízení mají podobu tunelu. Příznaky klaustrofobie je však možné tlumit podáním speciálních léků před vyšetřením. V některých případech se také při vyšetření aplikuje do žíly speciální kontrastní látka. Podobně jako u echokardiografie není ani po absolvování magnetické rezonance nutné dodržovat žádná speciální opatření.

MUDr. Vlasta Buchmüllerová 

Zdroje a použitá literatura:

https://www.nhs.uk/conditions/echocardiogram/

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/tests/mri-scan

Výše uvedený obsah článku je schválený klientem. Vše ostatní na této stránce není součástí klientského obsahu.

Redakční sdělení

CV-CZ-2300019