Důležité termíny v kardiologii – jak jim rozumět

Důležité termíny v kardiologii – jak jim rozumět

25. 4. 2024

V lékařských zprávách se často setkáváme s termíny, které pro širokou veřejnost nemusejí být vždy zcela jasné. Víte například, co je to srdeční septum, kardioverze nebo hypertrofická kardiomyopatie? Náš slovníček pojmů vám pomůže se lépe zorientovat v pojmech, které se nejčastěji používají ve spojitosti se srdcem a jeho chorobami.

Termíny, které se týkají srdce a cévního systému

Arterie (tepny) – cévy vedoucí krev směrem od srdce

Aorta (srdečnice) – největší tepna, odvádí krev ze srdce do těla

Aortální chlopeň – chlopeň oddělující srdce (konkrétně levou komoru) a aortu

Atrium (předsíň, síň) – lidské srdce můžeme rozdělit na čtyři základní oddíly: levou a pravou síň (předsíň) a levou a pravou komoru (ventrikulus)

Endokard – výstelka srdečních dutin

Kapiláry (vlásečnice) – mikroskopické cévy, které propojují tepny a žíly, skrz jejich stěny přestupují látky z krve do tkání a naopak

Kardiální – srdeční, odvozeno od názvů označujících srdce (řecky cardia, latinsky cor)

Kardiolog – lékař zabývající se léčbou srdečních onemocnění

Kardiovaskulární – spojený se srdcem a cévním systémem

Mitrální chlopeň – chlopeň oddělující od sebe levou srdeční komoru a síň

Pulmonální chlopeň (plicní chlopeň) – chlopeň oddělující srdce (konkrétně pravou komoru) a plicnici (tepnu odvádějící odkysličenou krev ze srdce do plic)

Srdeční frekvence – počet srdečních stahů za určitý časový úsek (nejčastěji se udává počet tepů za minutu)

Srdeční septum – přepážka oddělující od sebe levostranné a pravostranné srdeční oddíly, blíže pak mluvíme o mezikomorovém septu (oddělujícím pravou a levou komoru) a mezisíňovém septu (oddělujícím levou a pravou síň)

Trikuspidální chlopeň – chlopeň oddělující od sebe pravou předsíň a komoru

Vaskulární – týkající se cév

Termíny, které se týkají srdečních chorob

Aneurysma – rozšíření či výduť určitého orgánu, např. cévy či srdeční komory

Antiarytmika – léky určené k léčbě poruch srdečního rytmu

Antihypertenziva – léky určené k léčbě vysokého tlaku

Arteriální hypertenze – onemocnění charakterizované zvýšením krevního tlaku

Arytmie – poruchy srdečního rytmu

Ateroskleróza (kornatění tepen) – onemocnění tepen, při kterém se v nich ukládají tukové látky, čímž dochází k zúžení těchto tepen a ztrátě jejich pružnosti

Betablokátory – typ léků, které se užívají v kardiologii, snižují krevní tlak, ale mají i další účinky, například ovlivňují rychlost srdečního tepu

Bradykardie – zpomalení srdeční frekvence pod hranici normy

Diuretika – léky zvyšující tvorbu moči, mohou být užívány při různých diagnózách, mimo jiné také pro léčbu vysokého krevního tlaku či otoků

Dyspnoe – dušnost

Edémy – otoky

Fibrilace – typ poruchy srdečního rytmu, nejčastěji vychází ze srdečních síní (atrium), kdy hovoříme o tzv. atriální fibrilaci (velmi zřídka se můžeme setkat i s českým názvem míhání síní)

Flutter síní – další typ poruchy srdečního rytmu, od fibrilace ji můžeme odlišit například za použití EKG vyšetření

Genetické testování – krevní testy, které jsou určeny k vyšetření genů, prostřednictvím těchto testů můžeme vyslovit podezření na některá dědičná onemocnění

Hereditární – dědičný

Idiopatický – bez jasné vyvolávající příčiny

Ischémie (nedokrevnost) – stav charakterizovaný snížením či úplným zastavením přítoku krve do tkání, v krajních případech může nedostatek krve způsobovat až nekrózu (odumření tkání), tento stav pak může být podkladem pro různá onemocnění v závislosti na tom, kde k ischémii dochází. V případě srdce se mluví o tzv. ischemické chorobě srdeční, což je skupina chorob, která zahrnuje např. infarkt myokardu či anginu pectoris

Kardiomyopatie – skupina srdečních onemocnění, jejichž společným rysem je postižení srdečního svalu. Hypertrofická kardiomyopatie – typ kardiomyopatie, který je spojený s hypertrofií (ztluštěním) srdeční svaloviny

Kardioverze – léčebná technika, jejímž cílem je navrátit abnormální srdeční rytmus zpět k normálnímu rytmu

Kongenitální – vrozený

Myokarditida – zánětlivé onemocnění srdeční svaloviny

Palpitace – nepříjemný pocit na hrudi vyvolaný údery srdce, např. při nepravidelném srdečním rytmu

Stenóza (zúžení) – v souvislosti s kardiologií můžeme hovořit např. o stenóze cév či stenóze chlopní

Tachykardie – zrychlení srdeční frekvence nad hranici normy

Trombus – krevní sraženina

MUDr. Vlasta Buchmüllerová

Zdroje a použitá literatura:

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/a-z/

https://aikenphysicians.com/services/cardiology/cardiology-glossary-of-terms/

Výše uvedený obsah článku je schválený klientem. Vše ostatní na této stránce není součástí klientského obsahu.

Redakční sdělení

CV-CZ-2300017