I s totální endoprotézou můžete být fit!

I s totální endoprotézou můžete být fit!

19. 10. 2015

Velkým pomocníkem je po této operaci přiměřený pohyb. Pomáhá udržovat váhu a tím snižovat zátěž kloubů, chrání před uvolněním endoprotézy a svými účinky na srdce prodlužuje život. Poradíme, jak s kloubní náhradou správně a beze strachu sportovat.

Po voperování totální endoprotézy je pohybová aktivita velice důležitá jak pro celkové zdraví, tak i pro kosti. Existují četné důkazy o tom, že zvýšení kvality kosti zlepší fixaci endoprotézy a sníží riziko jejího časného uvolnění. Navíc cvičení přispívá k udržení váhy, které je při kloubních potížích zásadní.

Doporučit konkrétní aktivitu je však složité, stejně jako odpovědět na otázku, zda lze pokračovat ve sportu, který pacient provozoval před zákrokem. Je třeba vzít v úvahu typ endoprotézy, zátěž kloubu, intenzitu pohybu apod. Je prokázáno, že snížení opotřebení kloubu je jeden z hlavních faktorů, které příznivě ovlivňují dlouhodobé výsledky po vložení endoprotézy. Opotřebení závisí na zátěži, proto je zásadní fakt, zda byl sport prováděn rekreačně, či vrcholově.

Míra intenzity

K udržení dobré fyzické kondice je třeba provádět vybrané aktivity často, proto se doporučují sporty, které nekladou velké nároky na klouby. To jsou například cyklistika, plavání nebo chůze. Pokud je sport provozován jen v rekreační intenzitě, lze doporučit i disciplíny s vyšší zátěží kloubů, třeba lyžování nebo horskou turistiku.

Správná volba

Je-li člověk po implantaci totální endoprotézy, není moudré začínat s technicky náročnými sporty. Zátěž těla a riziko zranění jsou totiž u začátečníků obecně vyšší. Roli při výběru pohybu hraje také to, zda byl vyměněn kloub kolenní, či kyčelní. Proč?

  • U endoprotézy kolenního kloubu je nutné vědět, do jakého úhlu bude kloub ohýbán a ve kterém okamžiku na něj bude kladena největší zátěž. Koleno je totiž kvůli své anatomické stavbě relativně málo stabilní.
  • Naproti tomu u kloubu kyčelního nehrají úhly takovou roli, protože kyčel má tvar koule hluboko zaklesnuté v jamce, a proto je naopak velmi stabilní.

Takže například při náročné horské turistice nebo běhu je největší zátěž na kolenní kloub kladena ve chvíli, kdy se nachází v ohybu na 40–60 %. Na to však většina implantátů není stavěna a polyetylenová vložka může být neadekvátně namáhána. Pravidelné provádění těchto aktivit je tedy rizikové z hlediska životnosti endoprotézy, protože hrozí odtržení vložky a znehodnocení celé náhrady. Z toho důvodu je u pacientů po endoprotéze kolenního kloubu nutná větší opatrnost, chtějí-li takovouto činnost provozovat.

Pokud se však budete vyhýbat extrémům, můžete si rekreační sport užívat bez starostí.

(pez)

Zdroj: KUSTER, M. S. Exercise recommendations after total joint replacement: a review of the current literature and proposal of scientifically based guidelines. Sports Medicine. 2002, 32 (7): 433–45.