Jak se preventivně starat o své srdce?

Jak se preventivně starat o své srdce?

26. 10. 2021

Přibližně třetina obyvatel ČR umírá v důsledků nemocí srdce, nejčastěji se přitom jedná o chronickou ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhání a akutní srdeční infarkty. Úloha prevence nemocí srdce je proto zcela zásadní. Řada těchto onemocnění navíc bývá zpočátku bezpříznaková. Kdy a kam bychom se měli dostavit na preventivní vyšetření srdce?

Na prevenci každé dva roky

Podle platné legislativy se tzv. všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců od předchozí prevence. Součástí prohlídky jsou i vyšetření zaměřená na nemoci srdečně-cévního systému a jejich rizikové faktory. Mezi tato vyšetření patří:

 • kompletní fyzikální vyšetření, které mj. zahrnuje kontrolu krevního tlaku a poslech srdce a plic (při každé prohlídce),
 • EKG (počínaje 40. rokem života každé čtyři roky),
 • vyšetření moči diagnostickým proužkem (při každé prohlídce),
 • laboratorní vyšetření spektra cholesterolu a triglyceridů (při první prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a dále vždy ve 30, 40, 50 a 60 letech),
 • laboratorní vyšetření glykemie (při první prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost, dále ve 30 letech věku a následně od 40 let věku každé dva roky),
 • vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících cukrovkou, vysokým krevním tlakem či jinou komplikací (dle zákona jednou za čtyři roky, v praxi obvykle častěji – dle zvyklostí konkrétního lékaře).

Případná další vyšetření u specialisty

Na základě výsledků shora popsaných vyšetření či v případě obtíží pacienta nebo souběhu jiných onemocnění může praktický lékař rozhodnout o dalších vyšetřeních u specialistů – internistů, resp. kardiologů. O jaká vyšetření se může nejčastěji jednat?

 • Ultrazvukové (echokardiografické) vyšetření srdce – může být doporučeno při záchytu srdečního šelestu při poslechu srdce, při nálezu na EKG, v některých případech u pacientů léčených pro vysoký krevní tlak nebo cukrovku, eventuálně jiné onemocnění.
 • 24hodinové monitorování krevního tlaku (tlakový holter) – může být doporučeno při nejasnostech týkajících se diagnostiky a léčby krevního tlaku, k vyloučení přítomnosti vysokého krevního tlaku pouze při návštěvě lékaře (syndrom bílého pláště) apod. V současné době již mívají tento přístroj k dispozici i dobře vybavené ordinace praktických lékařů, a odeslání ke specialistům tak často není nutné.
 • 24hodinové monitorování EKG záznamu (EKG holter) – může být doporučeno při podezření na srdeční arytmie, toto vyšetření provádí zpravidla lékaři s odborností interna-kardiologie.
 • Bicyklová ergometrie – cílem tohoto vyšetření je diagnostika onemocnění věnčitých tepen (ischemické choroby srdeční) na základě EKG změn a typických klinických obtíží vznikajících při fyzické zátěži. Během vyšetření pacient šlape na vyšetřovacím kole a má připojeny elektrody pro záznam EKG, vyšetření se provádí na kardiologických pracovištích.
 • Elektrofyziologické vyšetření – jedná se o invazivní katetrizační metodu, jejímž prostřednictvím se získává záznam nitrosrdečních elektrických signálů, cílem je objasnění charakteru poruchy srdečního rytmu nebo nalezení okrsku srdeční svaloviny, který může být zdrojem obtíží v příslušném oddílu srdce. Toto vyšetření se provádí na kardiochirurgických pracovištích, většinou na doporučení lékaře specialisty po předchozích vyšetřeních.
 • Koronarografie (SKG) – jde o rentgenové vyšetření tepen, které vyživují srdce (koronárních tepen). Pomocí něj se zjišťuje, zda jsou některé části těchto cév zúženy a případně do jaké míry. Při výkonu se do srdce zavádí cestou napíchnuté tepny v třísle či na předloktí cévka, kterou se vstřikuje kontrastní látka přímo do koronárních tepen a ty se pak zobrazují rentgenem.

Cesta začíná u praktického lékaře

Vyšetření u specialistů kardiologů se v ČR až na výjimky provádí na základě doporučení praktických lékařů. V případě, že je pacient současně léčen pro další onemocnění na jiných specializovaných pracovištích, může být ke kardiologickému vyšetření odeslán i odsud. Případně mohou být tato vyšetření doporučena nemocničními lékaři, pokud byl pacient hospitalizován v důsledku diagnózy, která vyžaduje kardiologické došetření. V současné době existují i soukromá zdravotnická zařízení, která nabízejí balíček kardiologické prevence za přímou úhradu pacienta.

(tich)

https://www.czso.cz/csu/czso/temer-tretina-cechu-umira-na-nemoci-srdce

https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-70

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/komplexni-kardiovaskularni-centrum-pro-d1/informace-pro-pacienty/bicyklova-ergometrie/

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/koronarografie