Když srdce nestíhá a bije na poplach…

Když srdce nestíhá a bije na poplach…

5. 11. 2015

Řeč bude o nejnamáhanějším svalu lidského těla. Díky jeho ustavičné práci je umožněn pohyb krve naším cévním systémem, čímž je zajištěn pravidelný přísun kyslíku ke všem orgánům. Někdy však srdce přestane svou práci zvládat – pak nastává tzv. srdeční selhávání.

Pravá, nebo levá?

Ztráta srdeční výkonnosti může mít několik podob. Záleží na tom, která strana tohoto svalu je postižena a zdali se jedná o akutní, či chronický problém. Zjednodušeně řečeno, srdce má svou pravou a levou polovinu. Zatímco ta levá pohání okysličenou krev od plic do celého těla, pravá část posílá odkysličenou krev zpět do plic.

  1. V případě pravostranného selhávání přestává svou práci zvládat pravá strana srdce. Krev se tedy nedostává do plic, ale hromadí se v tzv. velkém krevním oběhu, tedy v celém těle. Typické jsou proto otoky končetin, zejména dolních, protože krev zůstává působením gravitace dole. Otoky mohou být ale i v dutině břišní a způsobovat nevolnost a zácpu.
  2. Pro levostranné selhávání je typické hromadění krve v tzv. malém krevním oběhu, tedy v plicích, kde také vzniká otok. Pacienti mají problémy s dechem – nejprve při námaze, později i v klidu. Pokud dojde k otoku plic náhle, jedná se o život ohrožující stav a postižený by měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Kouření, obezita a vysoký tlak

K selhávání může docházet z nejrůznějších příčin, nejčastěji jde o ischemickou chorobu srdeční, kdy srdeční sval není dostatečně zásoben kyslíkem a jeho jednotlivé části odumírají. Jedná se o následek aterosklerózy, která sice může být způsobena geneticky, z velké části je ale zaviněna naším životním stylem. Dalším důvodem je pak poškození samotného srdečního svalu, kterému se říká kardiomyopatie. I to může být jak vrozené, tak získané. Nejvýznamnějšími rizikovými faktory vzniku jak ischemické choroby srdeční, tak kardiomyopatií jsou kouření, obezita a vysoký tlak.

Nejen nepravidelné bušení

Projevy srdečního selhávání jsou různé. Podle Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) přicházejí pacienti nejčastěji kvůli:

  • nadměrné únavě,
  • dušnosti,
  • otokům končetin,
  • poruchám srdečního rytmu, které pociťují jako nadměrné či nepravidelné bušení,
  • závratím a poruchám vědomí.

Pokud některé z těchto potíží máte i vy, navštivte svého ošetřujícího lékaře, který provede nezbytná vyšetření.

Řešení existuje

Možností léčby srdečního selhávání je několik, většinou se jedná o jejich kombinaci. Jako první jsou nutné změny životního stylu, doporučuje se přiměřená pohybová aktivita a omezení tučných a slaných jídel. Poté přicházejí na řadu kombinace léků, které zmírňují obtíže a dlouhodobě zlepšují stav nemocného. Tyto preparáty je nutné brát přesně podle doporučení, jinak ztrácejí svůj význam. V některých případech je možné pacientovi pomoci operací, nebo dokonce transplantací srdce. K té se ale lékaři uchylují jen v nejpokročilejších stadiích nemoci.

Chce to změnu!

Jak již bylo řečeno, srdeční selhávání je způsobeno geneticky i naším vlastním přičiněním. Pokud chcete tomuto svalu ulehčit práci, vyhýbejte se kouření, přejídání a sedavému životnímu stylu. Co se týče alkoholu, v malém množství je mu podle pracoviště IKEM možné přisuzovat částečně prospěšné účinky. Ale jen v případě, že je vaše srdce ještě docela zdravé. U pacientů, kde se již onemocnění projevilo, je jakákoliv konzumace alkoholu považována za nebezpečnou.

(jez)

Zdroj:
www.ikem.cz