Padesátníci v ohrožení aneb Za nemocné srdce si můžeme sami

Padesátníci v ohrožení aneb Za nemocné srdce si můžeme sami

9. 7. 2015

Infarkt myokardu ročně postihne asi 16 tisíc obyvatel naší země. Riziko rozvoje srdečního onemocnění vzrůstá zejména ve druhé půlce našeho života. Infarkt se tak u starších jedinců společně s mozkovou mrtvicí a plicní embolií stává hrozbou číslo jedna. Kdo je viníkem a jak se bránit?

Choroby srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí u lidí starších 50 let. Podle lékařských statistik se jedná až o 70 % všech případů končících smrtí. Na smutném druhém místě se dle průzkumů objevují nádory a třetí pozici zaujímají nemoci plic a jiná onemocnění.

 • V roce 2012 onemocnělo infarktem 15 980 osob.
 • I přes výrazné pokroky medicíny se v témže roce nepodařilo zachránit 6 439 pacientů, i v současné době tak tato srdeční příhoda představuje výraznou hrozbu.
 • Ohroženi jsou zejména muži po padesátém roce života, přičemž ženy do statistik infarktu přispívají až v pozdějším věku. Jsou totiž až do období menopauzy chráněny vlivem ženských pohlavních hormonů.
 • Přibližně v 70 letech života se výskyt infarktu u obou pohlaví vyrovnává.

Ucpané tepny jsou rizikem

Drtivá většina případů infarktu myokardu je způsobena pokročilou aterosklerózou neboli kornatěním tepen. Tukové pláty v srdečních věnčitých tepnách totiž omezují průtok krve do srdečního svalu. Jsou-li pláty velké, mohou navíc prasknout, což vede k rozvoji destičkové zátky a úplnému uzávěru tepny. Srdeční buňky za uzávěrem za krátkou dobu podlehnou nenávratnému poškození. Takto zjednodušeně dochází ke vzniku infarktu. Za rozvojem aterosklerózy se mohou skrývat faktory, které nijak neovlivníme. Jedná se především o věk, pohlaví a dědičné vlohy. Většina případů je však způsobena nezdravým životním stylem. Mezi takzvané ovlivnitelné rizikové návyky patří:

 • kouření,
 • cukrovka,
 • vysoký tlak krve,
 • zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi,
 • obezita,
 • sedavý styl života,
 • nedostatek pohybu,
 • stres.

Je to jen na nás

Lékaři odhadují, že až 90 % případů infarktu je způsobeno nezdravým životním stylem. Náprava je tak zcela v našich rukách. V prevenci je naprosto nezbytná úprava jídelníčku, redukce hmotnosti, zanechání kouření a pravidelný pohyb. Pokud trpíte cukrovkou nebo vysokým tlakem krve, nezanedbávejte pravidelné lékařské prohlídky a řádně dodržujte předepsanou léčbu. Infarkt myokardu je sice výraznou hrozbou, na druhou stranu se jedná o chorobu, které lze úspěšně předcházet. Neexistuje tak žádný rozumný důvod, proč byste i vy měli přispět do smutných statistik úmrtí na nemoci srdce a cév.

(holi)

Zdroje:
http://emedicine.medscape.com
www.uzis.cz