Skoncování s tabákem má smysl i po šedesátce – hlavně kvůli srdci

Skoncování s tabákem má smysl i po šedesátce – hlavně kvůli srdci

6. 7. 2015

Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici. Můžete sice namítnout, že kuřáckému zlozvyku holdujete po celý život, a přesto se těšíte plnému zdraví i na stará kolena. Nápis na krabičkách cigaret však není výmysl. Kouření je časovaná bomba, která může vybouchnout kdykoli.

Němečtí lékaři se před nedávnou dobou zaměřili na spojitost mezi kouřením a rizikem infarktu či mozkové mrtvice u jedinců ve věku 50 až 74 let. Pro svůj účel analyzovali lékařská data téměř 9000 pacientů a výsledky studie jsou více než překvapující.

  • Kuřáci ve věkové skupině nad 50 let mají více než dvojnásobnou možnost rozvoje kardiovaskulárních nemocí oproti nekuřákům.
  • 60letý milovník tabáku je tak například ve stejném riziku infarktu myokardu jako 79letý nekuřák a v nebezpečí mozkové mrtvice jako 69letý odpůrce cigaret.
  • Možnost vzniku infarktu a mrtvice stoupá úměrně s dobou kouření a s počtem zkonzumovaných cigaret. Platí tedy, že kdo více kouří, ten je ve větším ohrožení.
  • Při zanechání tabákového zlozvyku klesá nebezpečí rozvoje kardiovaskulárních nemocí o 40 % již během pěti let od poslední zapálené cigarety.
  • Jedinci, kteří přestali kouřit v mladším věku, mají podobné riziko vzniku nemocí srdce a cév jako skupina nekuřáků.

Nikdy není pozdě

Pokud je Vám více než 60 let a domníváte se, že odvykání kouření pro Vás nemá smysl, pak jste na velkém omylu. Zanechání tohoto zlozvyku organismus ocení v jakémkoliv věku. Odvykání je obzvláště důležité, pokud Vám lékaři již diagnostikovali kardiovaskulární onemocnění. Jestliže máte problémy se srdcem, ucítíte výrazný rozdíl doslova už za několik minut po uhašení poslední cigarety.

  • Po 20 minutách dochází k poklesu srdeční frekvence a tlaku krve.
  • Za 12 hodin se množství oxidu uhelnatého v krvi vrátí na normální hodnoty.
  • Po 2 týdnech začíná pomalu klesat riziko vzniku infarktu či mrtvice a dochází k obnově plicních funkcí.
  • Pokud vydržíte nekouřit celý rok, už se nebudete tolik zadýchávat a riziko infarktu myokardu se navíc sníží o 50 %.

Nebojte se požádat o pomoc

Odvykání kouření rozhodně není procházka růžovým sadem. Na dnešním trhu existují přípravky obsahující nikotin, jež Vám mohou pomoci. Výhodou těchto výrobků je, že nejsou vázány na lékařský předpis. Pokud jste opravdu odhodláni začít zdravější život bez cigaret, můžete také kontaktovat svého lékaře nebo odborníka na odvykání kouření.

(holi)

Zdroje:
www.sciencedaily.com