Souvisí nedostatek „hodného“ cholesterolu s poruchami paměti?

Nízké hladiny HDL cholesterolu ve středních letech nejsou zřejmě dobrým znamením. Mohly by totiž značit zvýšené riziko demence v pozdějším věku, tvrdí nový výzkum.

Souvisí nedostatek „hodného“ cholesterolu s poruchami paměti?

„Klesající hladiny ‚hodného‘, HDL cholesterolu u osob ve věku od 55 do 61 let souvisely s poklesem paměťových funkcí. Ačkoli špatná paměť ve středním věku nebyla přímo spojena s Alzheimerovou chorobou, jde o faktor, který je klíčem k diagnostice těchto onemocnění,“ říká vedoucí výzkumník doktorka Archana Singhová-Manouxová o své studii. „Náš výzkum neukazuje přímou vazbu mezi hladinou HDL cholesterolu a rozvojem demence, pozorovali jsme ale souvislost s celkovým zhoršením mentálních schopností. Není ani vyloučené, že v budoucnu se může dokonce ukázat, že pokles HDL cholesterolu v krvi je rizikovým faktorem pro rozvoj demence.“

Sbírání dat s předstihem

Výzkumníci vycházeli ze studií, které se zaměřily na hladiny HDL cholesterolu, dalších lipoproteinů a celkového cholesterolu u pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími příčinami demence. Tyto studie se ale ukázaly jako problematické. „V době, kdy jsou lidé diagnostikováni, obvykle trpí onemocněním již mnoho let a samotná choroba může tyto lipidové profily změnit,“ tvrdí dr. Singhová-Manouxová. Z tohoto důvodu se stále více vědců zaměřuje na potenciální rizikové faktory pro rozvoj demence, které je možné zachytit dlouho před samotnou diagnózou onemocnění. To byl přístup používaný Singhovou-Manouxovou a jejími kolegy z University College v Londýně.

Spojení existuje

Studie zahrnovala 3 673 úředníků, u nichž vědci analyzovali hladiny lipidů v krvi a zároveň testovali pokles paměťových funkcí. Údaje byly shromažďovány ve dvou časových obdobích – v době, kdy průměrný věk účastníků dosáhl 55 let, a znovu o šest let později. Nízký HDL cholesterol byl definován jako hladina menší než 40 mg/dl. Hladina HDL cholesterolu 60 mg/dl nebo vyšší byla považována za vysokou. Během sledovaného období bylo zjištěno, že klesání HDL cholesterolu bylo spojeno s odpovídající ztrátou paměťových funkcí. Ve věku 61 let měli úředníci s nízkou hladinou HDL cholesterolu o 53 % vyšší riziko ztráty paměťových funkcí ve srovnání s účastníky s vysokou hladinou HDL cholesterolu.

Aby hlava fungovala

Zdravý životní styl je základem prevence proti demenci. Důležité je:

  • mít dostatek pohybu,
  • udržovat si optimální váhu,
  • nekouřit.

Správná životospráva je klíčem ke snížení rizika vzniku řady nemocí. Nové poznatky naznačují, že čím dříve se s ní začne, tím lépe. „Vysoké hladiny celkového a LDL cholesterolu jsou známými rizikovými faktory pro vznik srdečních onemocnění,“ říká Singhová-Manouxová. „Lékaři pravidelně monitorují hladinu celkového cholesterolu, ale nemyslím si, že stejnou pozornost věnují i HDL cholesterolu samotnému. Naše výsledky přitom ukazují, že HDL cholesterol je důležitý pro pokles paměťových funkcí, takže jeho hodnoty by měly být též pečlivě kontrolovány.“

(juv)

Zdroj: https://www.webmd.com/alzheimers/news/20080630/low-hdl-linked-to-memory-loss#2 

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 1245

Čtěte dále

Obezita pohybu nebrání, výběr sportu ale svěřte odborníkovi!

Obezita představuje rizikový faktor řady chorob včetně onemocnění srdce a cév. Ztrátou nadbytečných kil lze podstatně snížit kardiovaskulární riziko.... celý článek

Ochrnutí svalů není jediným „pozůstatkem“ po mrtvici

Ochrnutí poloviny těla, poruchy citlivosti a řeči patří mezi základní následky cévní mozkové příhody. Poškození mozkové tkáně však přináší... celý článek

Adrenalinové sporty aneb Co vydrží naše srdce

Většina lidí tuší, že provozování extrémních sportovních aktivit, jako je bungee jumping, seskok s padákem nebo sjíždění divoké vody,... celý článek