Souvisí nedostatek „hodného“ cholesterolu s poruchami paměti?

Souvisí nedostatek „hodného“ cholesterolu s poruchami paměti?

15. 5. 2018

Nízké hladiny HDL cholesterolu ve středních letech nejsou zřejmě dobrým znamením. Mohly by totiž značit zvýšené riziko demence v pozdějším věku, tvrdí nový výzkum.

„Klesající hladiny ‚hodného‘, HDL cholesterolu u osob ve věku od 55 do 61 let souvisely s poklesem paměťových funkcí. Ačkoli špatná paměť ve středním věku nebyla přímo spojena s Alzheimerovou chorobou, jde o faktor, který je klíčem k diagnostice těchto onemocnění,“ říká vedoucí výzkumník doktorka Archana Singhová-Manouxová o své studii. „Náš výzkum neukazuje přímou vazbu mezi hladinou HDL cholesterolu a rozvojem demence, pozorovali jsme ale souvislost s celkovým zhoršením mentálních schopností. Není ani vyloučené, že v budoucnu se může dokonce ukázat, že pokles HDL cholesterolu v krvi je rizikovým faktorem pro rozvoj demence.“

Sbírání dat s předstihem

Výzkumníci vycházeli ze studií, které se zaměřily na hladiny HDL cholesterolu, dalších lipoproteinů a celkového cholesterolu u pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími příčinami demence. Tyto studie se ale ukázaly jako problematické. „V době, kdy jsou lidé diagnostikováni, obvykle trpí onemocněním již mnoho let a samotná choroba může tyto lipidové profily změnit,“ tvrdí dr. Singhová-Manouxová. Z tohoto důvodu se stále více vědců zaměřuje na potenciální rizikové faktory pro rozvoj demence, které je možné zachytit dlouho před samotnou diagnózou onemocnění. To byl přístup používaný Singhovou-Manouxovou a jejími kolegy z University College v Londýně.

Spojení existuje

Studie zahrnovala 3 673 úředníků, u nichž vědci analyzovali hladiny lipidů v krvi a zároveň testovali pokles paměťových funkcí. Údaje byly shromažďovány ve dvou časových obdobích – v době, kdy průměrný věk účastníků dosáhl 55 let, a znovu o šest let později. Nízký HDL cholesterol byl definován jako hladina menší než 40 mg/dl. Hladina HDL cholesterolu 60 mg/dl nebo vyšší byla považována za vysokou. Během sledovaného období bylo zjištěno, že klesání HDL cholesterolu bylo spojeno s odpovídající ztrátou paměťových funkcí. Ve věku 61 let měli úředníci s nízkou hladinou HDL cholesterolu o 53 % vyšší riziko ztráty paměťových funkcí ve srovnání s účastníky s vysokou hladinou HDL cholesterolu.

Aby hlava fungovala

Zdravý životní styl je základem prevence proti demenci. Důležité je:

  • mít dostatek pohybu,
  • udržovat si optimální váhu,
  • nekouřit.

Správná životospráva je klíčem ke snížení rizika vzniku řady nemocí. Nové poznatky naznačují, že čím dříve se s ní začne, tím lépe. „Vysoké hladiny celkového a LDL cholesterolu jsou známými rizikovými faktory pro vznik srdečních onemocnění,“ říká Singhová-Manouxová. „Lékaři pravidelně monitorují hladinu celkového cholesterolu, ale nemyslím si, že stejnou pozornost věnují i HDL cholesterolu samotnému. Naše výsledky přitom ukazují, že HDL cholesterol je důležitý pro pokles paměťových funkcí, takže jeho hodnoty by měly být též pečlivě kontrolovány.“

(juv)

Zdroj: https://www.webmd.com/alzheimers/news/20080630/low-hdl-linked-to-memory-loss#2